Stichting Meedoen Zwolle werkt met twee soorten partners. In de eerste plaats zoekt zij natuurlijk donateurs, om de benodigde middelen bijeen te krijgen. Donateurs van Meedoen zijn veelal bedrijven of verenigingen, maar ook particulieren en serviceclubs.

Daarnaast werkt Meedoen Zwolle met zogenaamde ‘netwerkpartners’: maatschappelijke organisaties, zoals schoolbesturen. Juist deze organisaties weten bij uitstek waar de kinderen binnen de doelgroep te vinden zijn, en hoe ze geholpen kunnen worden. Via deze kanalen kan Meedoen Zwolle de kinderen helpen die het nodig hebben.

We zijn geïnteresseerd in partijen die activiteiten rondom kunst en cultuur voor jongeren wil organiseren. Indien zij daarvoor meer willen weten over de mogelijkheden kunnen zij daarover contact opnemen met ons bureau.

 

BELEID

Stichting meedoen heeft een ANBI status. In onderstaand document willen we inzicht geven in ons beleid.

beleidsplan 2021 -

Hieronder treft u ons recente jaarverslag aan:

jaarverslag