Maakte u eerder gebruik van de Scholierenregeling of onze bijdragen? Deze vallen sinds 1 januari 2021 onder de nieuwe Kindregeling.van de gemeente Zwolle, Met de nieuwe Kindregeling kunt u een vergoeding krijgen voor:

-          Schoolkosten (zoals schoolreisjes, gymkleding, een laptop of rekenmachine)

-          Kunst en cultuur (zoals muziek- en dansles of culturele uitjes, zoals een bezoek aan een museum)’

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor de Kindregeling 2021:

Uw kind zit op het basis- of voortgezet onderwijs of in jaar 1 of 2 van het mbo.Uw kind is niet ouder dan 17 jaar.U en uw kind wonen op hetzelfde adres in Zwolle.

Heeft u kinderen op het basisonderwijs? Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm.

-          Heeft u kinderen op het voortgezet onderwijs of jaar 1 of 2 van het mbo? Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.

-         Is uw inkomen te hoog, maar wordt u door de gemeente Zwolle geholpen bij het oplossen van uw schulden? Dan kunt u ook gebruikmaken van deze regeling.

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomensgrenzen die gelden. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. Normen zijn exclusief 5% vakantietoeslag.

Hoe werkt de Kindregeling?

Eenmalig per kalenderjaar aanvragen 

U vraagt de regeling één keer per kalenderjaar aan. Dit kunt u doen op elk moment in het jaar. Wilt u volgend kalenderjaar weer gebruik maken van de regeling, dan moet u zich weer aanmelden.

Declareren kosten          

U kunt tijdens uw aanvraag direct rekeningen indienen. Ook is het mogelijk om later, gedurende het jaar, rekeningen in te dienen.

Rekeningen hoeft u niet meer zelf voor te schieten. De gemeente betaalt namelijk de door u ingediende nota/rekening direct aan bijvoorbeeld de school of dansschool van uw kind. Hiervoor is het wel belangrijk dat u de rekening meteen na ontvangst declareert bij de gemeente, zodat wij die rekening op tijd kunnen betalen. Onder het kopje Declareren kosten leggen we uit hoe u dat doet.

U kunt er ook voor kiezen om een deel van het schoolbudget op uw rekening te ontvangen. Dit kunt u ook aangeven tijdens het indienen van uw rekening. U kunt dan zelf bepalen bij welke winkel u dit bedrag uitgeeft. De bonnen hiervan hoeft u niet op te sturen, maar moet u wel twee jaar bewaren.

Vergoedingen uit Kindregeling

  • Voor kinderen op de basisschool:
    - Voor kunst en cultuur: € 450.
    - Voor schoolkosten: € 150.
    • Daarvan kunt u € 50 op uw bankrekening ontvangen. Van deze € 50 kunt u zelf schoolspullen of sportkleding voor uw kind betalen. De kassabon moet u 2 jaar bewaren.    

Voor kinderen op het voortgezet onderwijs, of 1e of 2e jaar mbo:

-          Voor kunst en cultuur: € 450.

-          Voor schoolkosten: € 470.

  • Daarvan kunt u € 150 op uw bankrekening ontvangen. Van deze € 150 kunt u zelf schoolspullen of sportkleding voor uw kind betalen. De kassabon moet u 2 jaar bewaren.

Belangrijk
De gemeente vergoedt alleen de kosten die u maakt. Als u een factuur indient betaalt de gemeente het bedrag direct aan bijvoorbeeld de school of theaterklas. U hoeft dus niets voor te schieten. Het is wel belangrijk dat u facturen meteen nadat u die heeft ontvangen declareert bij de gemeente. U leest hier meer over onder het kopje: Declareren kosten.

Maakt uw kind halverwege het jaar de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs? Dan heeft u vanaf dat moment recht op de hogere vergoeding voor schoolkosten. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente.