Voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen:

  • in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
  • met een inkomen van ten hoogste 130% van het minimuminkomen voor kinderen vanaf 12 tot 18 jaar......EN/OF
  • ..     een inkomen van ten hoogste 110% van het minimuminkomen voor kinderen van 4 tot 12 jaar .......OF
  • ouders die in een lopende Schuldregeling (cfm. NVVK) of Schuldsanering (WSNP) zitten.
  • uit de gemeente Zwolle.

Het recht op een bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouders of verzorgers. De bedragen vindt u op de site van de gemeente Zwolle: www.zwolle.nl/werk-en-inkomen/uitkering-en-regelingen/normen-participatiewet   n.b. laatste tabel onderaan de pagina !

Het gaat ook om de reden van de aanvraag; of de activiteit overeenkomt met de doelstelling. Stichting Meedoen Zwolle betaalt voor die ouders of verzorgers de kosten van:

  • schoolbijdrage voor activiteiten, schoolreis, -kamp of werkweek, maar ook Scouting of een andere club of vereniging. De ouders/verzorgers kunnen per kind 2 activiteiten aanvragen. Hiervoor geldt een maximum bedrag van € 350,-. (geen bijdragen beneden de € 20,-)
  • Toneel, Dans- of muziekles of deelname aan andere vormen van kunst en cultuur, zoals bijv. projecten rondom E-design of theater en filmproducties. Hiervoor geld een maximum-bijdrage van € 250,-. (voor muziek is dit max. € 450,-, vanwege het belang van individuele aandacht en begeleiding)

Het gaat erom dat kinderen zich kunnen ontplooien.

Ouders of verzorgers vullen een aanvraagformulier in en sturen een inkomensspecificatie mee. Ze vermelden de gegevens van henzelf, dat van de kinderen EN om welke activiteit het gaat. Ook vermelden ze de kosten en sturen daarvan een bewijsstuk (kopie) mee. Het gaat nl. om een bijdrage voor de werkelijke kosten van deelname. St. Meedoen betaalt een toegekende bijdrage rechtstreeks aan de school, vereniging of bedrijf en niet aan de klant zelf.

Ook kan het zijn dat er over de afwikkeling van de aanvraag moet worden overlegd met een instantie. Natuurlijk gaan we hiermee discreet om. Dus: Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.