Voor wie is Meedoen bedoeld?

 Meedoen Zwolle wil hulp geven aan gezinnen waarvan de kinderen anders niet mee kunnen doen om zo hun gezonde ontwikkeling te bevorderen.  Stichting Meedoen heeft veel ervaring opgedaan met het financieel ondersteunen van talentontwikkeling en/of sociale ontwikkeling.

Voorbeelden zijn :

  • Extra muziek- en/of danslessen als voorbereiding op de instaptoets van een opleiding;
  • Extra sporttrainingen of faciliteiten, aanvullend of aansluitend op de regelingen van jeugdsportfondsen;
  • Zwemlessen op indicatie van deskundigen;
  • Abonnementen op het openluchtbad, waardoor kinderen een hele zomer kunnen zwemmen en de ouders een rol krijgen in de vrijwilligersorganisatie van het zwembad;
  • Het betalen van een eigen bijdragen, die toch vaak worden gevraagd voor vakantie-activiteiten zoals de stadscamping, hutten bouwen, sprookjestochten, zomerkampen;

Stichting Meedoen kan souplesse bieden waar gemeentelijke voorzieningen buiten bereik raken omdat ouders niet in Zwolle zijn ingeschreven, bijvoorbeeld vanwege verblijf in een Blijf van mijn lijf huis. Ook kan Stichting Meedoen aanvulling bieden als een kind een gemeentelijke leeftijdsgrens bereikt zodat voorzieningen niet abrupt hoeven te eindigen.