Stichting Noodfonds Zwolle en kan ook aanvragen indienen bij Nationaal Fonds Kinderhulp. Dit kan ook via www.kindloketzwolle.nl. Het gaat dan om kindbenodigdheden die op geen enkele andere wijze kunnen worden betaald. Alleen professionals, hulpverleners of begeleiders kunnen dit aanvragen. U kunt ook naar de Sociale WijkTeam gaan in uw stadsdeel. Zij kunnen namelijk goed bepalen of er geen bestaande mogelijheden zijn.  Zij kunnen u dan helpen met het verwoorden en motiveren van uw vraag. 

In het verleden hebben we geholpen bij:

  • de aanschaf van een Tablet voor een kind dat vanwege hersenoperatie thuis moest herstellen, maar geen al te grote achterstand wilde oplopen op school
  • de aanschaf van een BAKfiets bij een groot gezin, waarvan 1 kind niet zelf kon fietsen en anderen nog te klein waren.
  • extra zwemles voor iemand die niet via de ZWEMVANGNET-regeling zijn/haar zwemdiploma kon halen

Onderstaande document is voor de professionele hulp of dienstverlener. Daarmee kunnen wij de aanvraag indienen bij Nationaal Fonds Kinderhulp.

Motvatiebrief

Daarnaast is het goed dat er een document wordt meegestuurd, waarmee de aanvraag kan worden onderbouwd. Dat kan zijn een bewijsstuk van SDV of WSNP, maar ook een specificatie of bewijsstuk van het gevraagde, bijv. een nota of opgave van de kosten.