Laat alle kinderen meedoen!

Ieder kind moet in zijn vrije tijd of op school kunnen meedoen. Mee met een schoolreis of excursies, maar ook naar dans, muziek of scouting. Daarnaast is het ook goed dat een kind in aanraking kan komen met allerlei vormen van kunst en cultuur.
Dit wil stichting Meedoen mogelijk maken. Ouders/verzorgers die moeten rondkomen van een minimum-inkomen kunnen aanvragen indienen. Waarvoor precies en hoe dat moet kunt u verderop op deze WEB-site lezen.
Daarnaast komen wij ook graag in contact met partijen die iets op het gebied van kunst en cultuur willen organiseren. We kunnen dan afstemmen hoe we zaken mogelijk kunnen maken voor onze doelgroep.

NIEUW M.I.V. medio 2016  !!!!!

Voor ouders of verzorgers met een kind op de middelbare school geldt een inkomen tot 130% van het minimum inkomen. De bedragen vindt u op de site van de gemeente Zwolle: www.zwolle.nl/werk-en-inkomen/uitkering-en-regelingen/normen-participatiewet

Stichting Meedoen Zwolle helpt

Stichting Meedoen Zwolle is een onafhankelijke stichting dat in de gemeente Zwolle steun verleent aan kinderen van die huishoudens met een minimum inkomen of wanneer er sprake is van een lopende Schuldregeling of Schuldsanering. (Zie volgende pagina: "Voor Wie ?") .Via financiële hulp willen wij bevorderen dat ook deze kinderen kunnen deelnemen aan het sociale leven binnen en buiten school. Door bijvoorbeeld bij te springen in de kosten van schoolreisjes en andere schoolactiviteiten. Ook helpen wij kinderen die graag willen dansen of bij een muziekvereniging willen of met een andere vorm van kunst en cultuur bezig zijn. Van belang is dat de activiteit bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind en dat het kind in sociaal opzicht kan deelnemen, kortom meedoen met anderen.
Met ingang van 2015 gaan we ons speciaal richten op Kunst en Cultuur. We nodigen daarom partijen uit om te zoeken naar mogelijkheden voor onze doelgroep. Dat kunnen dus ook éénmalige of kortdurende projecten zijn.