Welkom op onze web-site

Stichting Meedoen Zwolle is een onafhankelijke stichting dat in de gemeente Zwolle steun verleent aan kinderen van huishoudens met een minimum inkomen. Hierdoor krijgen ook deze kinderen de mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten van school, maar ook buiten school.

 Gezien de huidige situatie (Coronavirus COVID-19 en bijbehorende landelijke maatregelen) is onze werkwijze aangepast..  Wij volgen de gemeentelijke richtlijnen (zie www.zwolle.nl) en dit betekent dat wij zoveel als mogelijk vanuit huis werken. Dit is zowel voor uw als onze veiligheid en gezondheid. 

Laat alle kinderen meedoen!

Ieder kind moet kunnen meedoen aan activiteiten waarin het kind zich kan ontplooien. Voor kinderen betekenen deze activiteiten verbreding van hun belevingswereld. Ze maken sociale contacten en leren zich staande houden in een groep. Soms is het lastig voor ouders om kinderen mee te laten doen met deze kostbare activiteiten:  Gelukkig kan Stichting Meedoen Zwolle voor die gezinnen hulp bieden. Via financiële hulp willen wij bevorderen dat ook deze kinderen kunnen deelnemen aan het sociale leven binnen en buiten school.