BIJ LIDMAATSCHAP VAN EEN VERENIGING, DANS- OF MUZIEKLES DIENT U ELK JAAR OPNIEUW AAN TE VRAGEN. 

DAT KAN VOORAF AAN HET BEGIN VAN HET SEIZOEN.

Wat moet u meesturen bij uw aanvraag ?

  • Uw inkomsten of uitkeringsspecificatie waar uw totale maandinkomen uit blijkt.

  • Een kopie van bewijs van deelname aan de activiteit, waarop de kosten en het rekeningnummer van de organisatie staat.

ALS DEZE GEGEVENS NIET WORDEN MEEGESTUURD, KUNNEN WIJ DE AANVRAAG NIET AFHANDELEN !

Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?

De aanvraag wordt beoordeeld op het voldoen aan de inkomensnorm* en of de activiteit overeenkomt met de doelstelling van Meedoen. Het gaat ons om de (sociale) ontwikkeling van het kind (wij vergoeden bijv. geen onderwijsbenodigdheden). 

 

Wij vergoeden de werkelijke kosten volgens de onderstaande normen.

Activiteiten regeling

Kunst en Cultuur regeling

Minimaal € 20,- en maximaal

€ 350,- per kind per jaar.

Minimaal € 20,- en maximaal € 300,- per kind per jaar. Bij muziek is dit bedrag € 450,-.

Ouders/verzorgers kunnen per kind max. 2 activiteiten per jaar aanvragen!