Wat moet u meesturen bij uw aanvraag ?

  • Uw inkomsten en/of uitkeringsspecificatie waar uw totale maandinkomen uit blijkt.                                                                                

  • Een kopie van bewijs van deelname aan de activiteit, waarop de kosten, de gegevens en het rekeningnummer van de organiserende stichting/organisatie vermeld staat. 

Als bovenstaande gegevens niet wordt meegestuurd, kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen!

Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?

De aanvraag wordt beoordeeld op het voldoen aan de inkomensnorm* en of de activiteit overeenkomt met de doelstelling van Meedoen, de activiteit moet bijdragen aan de (sociale) ontwikkeling van het betreffende kind (wij vergoeden geen onderwijsbenodigdheden). 

Activiteiten regeling

Kunst en Cultuur regeling

Minimaal € 20,- en een maximum bedrag van

€ 350,- per kind per jaar.

Minimaal € 20,- en een maximum bedrag van € 300,- per kind per jaar. Alleen voor muziek is dit bedrag € 450,- per kind per jaar.

Ouders/verzorgers kunnen per kind max. 2 activiteiten per jaar aanvragen!

*inkomensnorm

Alleenstaande ouder

4 – 12 jaar          

12 – 18 jaar        

      110%                    

      130%                    

         € 1.071,70

         € 1.266,55

Echtpaar

4 – 12 jaar          

12 – 18 jaar        

      110%                    

      130%                    

         € 1.531,00

         € 1.809,35