Over het aanvragen van een bijdrage:

Moet ik elk jaar opnieuw aanvragen ?

Ja, wanneer het nieuwe seizoen weer gaat beginnen of de activiteiten van het volgende schooljaar er weer aan komen.

Ook wanneer er niets veranderd is ?

Ja, we willen graag van u zelf een bevestiging hebben. Wij hebben als stichting een eigen verantwoordelijkheid richting sponsors en subsidieverstrekker.

Kan ik (beter) voor verschillende dingen een aparte aanvraag indienen ?

Nee, combineer zoveel mogelijk zaken per aanvraagmoment. U mag verschillende formulieren tegelijkertijd gebruiken. Wij willen voor activiteiten maar maximaal 2 aanvragen per kind per jaar/seizoen ontvangen. Voor muziek/dans ook.

Over inkomen:

Welk inkomen is bepalend ?

Uw totale netto-inkomen zonder toeslagen, maar incl. heffingskorting.

Welk inkomen van mijn inkomensspecificatie moet ik gebruiken bij het invullen van het formulier ?

In principe het netto-inkomen van een normale maand, u kan meestal uitgaan van het inkomen dat u op de bank gestort krijgt, tenzij u een extra inhouding voor bijv. afbetaling van een fiets heeft. Dan geldt het inkomen voordat dat bedrag er af gaat.

Hoe kan ik zien of ik aanmerking kom, wanneer ik met mijn inkomen boven de bijstand zit ?

Op de gemeentelijke web-site staan de normen; tot 12 jaar (basisschool) gaan we uit van 110 % van 12 tot 18 gaan we uit van 130 % van de bijstandsnorm.

Wat wordt verstaan onder heffingskorting

Zie 

https://www.belastingdienst.nl/prive/

inkomstenbelasting/algemene_heffingskorting

 

Over de bijdrage:

Wanneer gaat de bijdrage in ?

Wanneer u het aanvraagt voor de komende periode die dan in gaat. We vergoeden niet achteraf.

Welke periode hanteren jullie bij jullie vergoeding ?

Wij hanteren geen kalenderjaar, maar schooljaren of seizoenjaar (bijv. bij dans). U kunt op elk moment aanvragen, wij vergoeden ook een deel van het seizoen tot aan het volgende seizoen.

Als ik in september aanvraag, tot hoe lang loopt de aanvraag dan ?

U dient elk jaar (seizoen) een aanvraag in te dienen. Het jaar gaat in op datum van aanvraag. 

Over wat we vergoeden :

Waarom alleen een bijdrage voor activiteiten ?

Het gaat er ons om dat uw kind kan MEEDOEN met leeftijdsgenoten, om de sociale kant er van dus.

Vergoeden jullie ook schoolbenodigdheden ?

Nee, dat hoort niet bij onze doelstelling. Daar zijn andere voorzieningen voor. Van de school zelf of de Scholierenregeling van de gemeente.

Vergoeden jullie de zgn. ouderbijdrage van school ?

Wanneer in de ouderbijdrage een deel zit voor activiteiten, vergoeden we dat deel wel. De ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht.