Aanvraagformulier Stichting Meedoen

Vertrouwelijk

Niet alles kan worden vergoed. Het bestuur heeft richtlijnen opgesteld waarop we de aanvraag toetsen.

We werken graag samen met hulpverleningsorganisaties. Zij kunnen namens (en met ondertekening van) u de aanvraag invullen. 

Let op!

Hierna kunt u een inkomenspecificatie(s) uploaden en de factuur of brief/mail van de activiteit. Wij moeten namelijk weten wat en aan wie betaald moet worden.  U mag het ook nasturen via de mail naar meedoen@zwolle.nl of per post opsturen. 

Het is niet mogelijk het formulier tussentijds op te slaan. Zorg dus dat u alle gegevens bij de hand heeft.

Als het compleet is kunnen we het sneller afhandelen.

U krijgt na het invullen geen standaardmail, maar u krijgt z.s.m. een bericht.

Vragen?

U kunt telefonisch informeren naar de mogelijkheden. Het is de bedoeling dat we meedenken en soms komt een passende oplossing pas in overleg in beeld. Bel dan bij voorkeur 's morgens 038 498 44 32 of e-mail naar meedoen@zwolle.nl.