Aanvraagformulier Stichting Meedoen

Vertrouwelijk

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Niet alles kan worden vergoed. Het bestuur heeft richtlijnen opgesteld waar de aanvraag aan wordt getoetst.

We werken graag samen met hulpverleningsorganisaties. Zij kunnen namens (en met ondertekening van) u de aanvraag invullen. 

Let op!

Bij het invullen van het formulier is het nodig dat u uw inkomenspecificatie(s) upload en een brief of bericht (mail) van de activiteit. Wij moeten namelijk weten wat en aan wie betaald moet worden.  U mag het ook nasturen via de mail naar meedoen@zwolle.nl of per post opsturen. ( U kunt bij de Sociale WijkTeams of op het stadskantoor scannen.)

Het is niet mogelijk het formulier tussentijds op te slaan. Zorg dus dat u alle gegevens bij de hand heeft. Hoe meer gegevens wij hebben ontvangen, hoe sneller de procedure kan verlopen.

U krijgt na het invullen geen standaardmail, maar u krijgt z.s.m. een bericht.

Vragen?

Het is altijd goed om telefonisch te informeren naar de mogelijkheden. Het is de bedoeling dat we meedenken en soms komt een passende oplossing pas in overleg in beeld. Bel dan bij voorkeur 's morgens 038 498 44 32 of e-mail naar meedoen@zwolle.nl.